De psychologie van het ontvouwen

De psychologie van het ontvouwen

logoloop® is vele malen effectiever dan conventionele brochures of flyers. Doordat het leuk is om mee te spelen, zullen ontvangers uw reclameboodschap hun onverdeelde aandacht geven. De verrassende vormgeving maakt nieuwsgierig en de interactieve mogelijkheden prikkelen de hersenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat logoloop® een tot tien keer hogere hersenactiviteit veroorzaakt dan reclame die alleen met het oog wordt waargenomen.

Tijdens het vouwen van logoloop® zijn de hersenen niet alleen actiever en beter in staat om informatie op te nemen; door de kleine spierbewegingen die bij het vouwen worden gemaakt, worden de hersenen ook gestimuleerd om ‘open’ te gaan staan, waardoor ze ontvankelijker zijn.

Deze unieke combinatie van positieve emotionele reacties en een verhoogde hersenactiviteit zorgt ervoor dat uw reclameboodschap met logoloop® beter overkomt, beter aankomt en de ontvanger langer bijblijft. logoloop® is bovendien nieuw en anders. Wie logoloop® eenmaal heeft ontdekt, zal het anderen willen laten zien en daarom nog lang bewaren. Zo zal het effect ervan verder reiken en langer duren.

Zeven troeven voor uw reclame met het logoloop®-effect

Icon Irradiation

1. Uitstralend effect: Dingen die we met onze handen voelen, hebben onbewust invloed op de manier waarop we de kwaliteit van een object en zijn voordelen waarnemen – wat goed aanvoelt, is ook goed. Dat geldt niet alleen voor producten, maar ook voor communicatiemiddelen en de boodschap die deze overbrengen. De soepelheid, de nauwkeurige afwerking, het hoogwaardige materiaal en de ingenieuze vouwtechniek van logoloop® zorgen ervoor dat de ontvanger uw product ongemerkt verbindt met begrippen als expertise, creativiteit, flexibiliteit, veelzijdigheid en originaliteit.
(Krishna & Morrin, 2008; Peck & Wiggins, 2006)


Icon Embodiment

2. Embodiment-effect: Door het stapsgewijs ‘ontvouwen’ van uw reclameboodschap wordt bij de ontvanger op speelse wijze een verlangen naar actie gestimuleerd. Het positieve gevoel dat het succesvol ontvouwen met zich meebrengt, wordt direct aan uw merk gekoppeld. Door bewegingen worden bepaalde mentale processen geactiveerd. Wanneer men bijvoorbeeld de handen met de palmen naar het eigen lichaam toe beweegt, bevordert dit de ontvankelijkheid voor en acceptatie van nieuwe informatie en producten.
(Cacioppo, Priester & Berntson, 1993; Förster, 2003).


Icon Soziale Multiplikation

3. Sociale multiplicatie: Iedereen die de magie van logoloop® heeft ervaren, zal dit concept met zijn collega’s en vrienden willen delen. Zo breidt het netwerk van mensen dat met logoloop® in aanraking komt zich uit zonder dat u er extra moeite voor hoeft te doen. Bovendien willen mensen logoloop® bewaren en blijft uw boodschap lange tijd in het zicht van de ontvanger.


Icon Tu-Effekt

4. Het ‘doe’-effect: De ontvanger leest uw boodschap niet alleen; hij draagt letterlijk bij aan de totstandkoming ervan. Daarbij wordt hij blootgesteld aan tekstuele, visuele en tastbare prikkels. Onze hersenen kunnen informatie veel makkelijker opslaan wanneer we tijdens het leerproces bewegen of iets doen. En wanneer deze motorische geheugens opnieuw worden geactiveerd, komt de geleerde informatie ook weer sneller naar boven. Dit fenomeen, dat ook wel ‘multisensorische stimulans’ wordt genoemd, verhoogt de hersenactiviteit, versterkt het cognitieve vermogen en stimuleert het geheugen.
(Scheier, Held 2010, Kiefer, Sim, Liebich, Hauk & Tanaka, 2007)


Icon Endowment-Effek

5. Endowment-effect: Dingen die we vasthouden en aanraken, eigenen we ons psychologisch sneller toe. Dat verhoogt de subjectieve waarde van een object en daarmee de bereidheid het te kopen. logoloop® maakt iets abstracts tastbaar en stimuleert zo de psychologische toe-eigening van een product, dienst of merk.
(Peck & Shu, 2009; Wolf, Arkes & Muhanna, 2008).


Icon Priming-Effekt

6. Priming-effect: Zintuiglijke signalen stimuleren onbewust onze waarneming en ons gedrag. Zware objecten hebben bijvoorbeeld invloed op de manier waarop we tegen competenties aankijken; zachte oppervlakken en soepele bewegingen stemmen ons welgezind en zorgen voor een lagere weerstand bij het nemen van beslissingen. De soepelheid waarmee logoloop® kan worden gevouwen en de bewegingen die daarbij worden gemaakt, hebben daardoor een positieve impact op hoe een product wordt waargenomen.
(Ackermann, Nocera, & Bargh, 2010; Williams & Bargh, 2008).


Icon Gegenseitigkeitsprinzip

7. Wederkerigheidsprincipe: logoloop® brengt plezier. Sommige mensen noemen het zelfs een ‘tovertruc waar geen talent voor nodig is’. Het wordt daarom ook vaak niet als reclame gezien, maar eerder als een soort geschenk. En wanneer iemand een geschenk ontvangt, wil hij graag iets terugdoen en geeft hij u (op zijn minst) zijn aandacht. (Dennis T. Regan, 1971).